Мъжете и Асистираните Репродуткивни Технологии

Мъжете и асистираните репродуктивни технологииПреди време се смяташе, че проблемите с инфертилитета в двойката се дължат винаги на жената. За щастие днес медицинския напредък обори това невярно твърдение. Днес можем да кажем, че една трета от проблемите, свързани с инфертилитет, се дължат на женски фактор, друга трета на мъжки фактори и останалата са комбинация от двата фактора и така наречения “неизяснен стерилитет”.

Въпреки това все още усещането е, че жената изживява по-интензивно инфертилитета. Едно от най-често срещаните оплаквания от страна на жените е, че често се чувстват сами и не усещат същото въвличане от страна на мъжа. Но дали това наистина е така?

Мъжкият инфертилитет по принцип грешно се е асоциирал с концепцията за мъжественост. И затова, ако инфертилитетът се дължи изцяло или частично на мъжки фактор, себеоценката на мъжа може да бъде засегната. Освен това се наблюдава сдържаност да се говори по темата, да се изразяват чувства и да се съобщава извън двойката мотивите за липса на деца.

Мъжката роля по време на асистираната репродукция може да допринесе мъжа да се чувства изместен или дори безполезен за процеса. Изискванията към тях са много по-малки в сравнение с тези към жената и понякога самите те се чувстват в позицията на „поканен гост“. В случаите на инфертилитет от мъжки фактор тези чувства може да са още по-изразени, мъжът се чувства „виновен“ за проблема, но всички неудобства и неприятности се падат върху жената.

Как да се държим с мъжа при инфертилитет

Добре е мъжът да се чувства активен участник и ние да сме тези, които го въвличаме в процеса. Един добър начин е да използваме момента с медикаментите. Ако е възможно бихме могли да оставим той да ни слага инжекциите или да ги подготвя. Би бил подходящ момент, за да споделяме емоциите си и да изразяваме това, което всеки един от нас мисли. Също така е хубаво да присъства на прегледите и да го окуражаваме да задава въпроси и да дава мнение във връзка с процедурите.

В този етап е още по-важна комуникацията в двойката. Изразяването на чувствата, поставянето на мястото на другия. Това, че не изживяваме по един и същи начин репродуктивната ситуация не трябва да води до конфронтация, а по скоро до допълване. И накаря нека не забравяме, че този дълъг път бива извървян от двама.

Стела Хараламбова

Репродуктивен психолог

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *