Да си майка без партньор е възможно

Ако погледнем в миналото ще си дадем сметка, че има много жени, които са отгледали децата си сами без да са го планирали. Това са жени, които са имали деца плод на стабилна или спорадична връзка, където бащата е решил да не участва в отглеждането на детето.

Това не е случая на самотните майки по избор. В техния случай има силното желание да станат майки, но отсъства фигурата на мъжки партньор. Поради тази причина решават съзнателно и осъзнато да се обърнат към техниките на асистиранта репродукция с цел да станат майки.

Психологическа подкрепа на самотните майки по избор

Благодарение на напредъка на науката както и на обществените разбирания, да си самотна майка по избор е напълно възможен избор!

Самотните майки по избор, които се обръщат към техниките на Асистиранта репродукция донякъде са различна група от двойките с репродуктивни проблеми. Самотните майки по избор поне в началото нямат установен репродуктивен проблем.

Важно е обаче да отбележим, че да си самотна майка по избор е свързано с едно допълнително усилие от страна на жените. Това включва и финансовия аспект. Семейния бюджет изцяло зависи и е отговорност на майката при липсата на пратньор.

Избора да си самотна майка не е лесно решение за която и да е жена. Обикновено е свързан с дълъг период на обмисляне и преразглеждане на различни възможности. От психологическа гледна точка е свързано с процеса на скърбене по загубата на възможността за създаване на традиционно семейство с участие на партньор. Това изисква известна психологическа адаптация и приемане на един различен формат за семейство.

Важно е да се засегнат различни теми свързани с емоционалните аспекти на този вид родителство, подкрепата от близки и семейство, очакванията свързани с Асистираната репродукция.  Не по-малко важни са и въпросите свързани с произхода на бъдещото дете.

Ако сте избрали да бъдете самотна майка и имате нужда от емоционална и психологическа подкрепа, може да се свържете с мен и да поговорим по всички онези въпроси, които изникват пред вас!