Групи за подкрепа

Живеем в общество. Заобиколени сме от други хора. Общуваме с колеги на работа, вкъщи със семейството и близките, с приятели. И така през целия си живот.

Групи за подкрепа – заедно е по-добре

Когато възникнат проблеми в нашия живот, най-често се обръщаме към някой от близкото ни обкръжение. Търсим подкрепа и съвети, за да превъзмогнем трудната ситуация, в която се намираме. Но не винаги тази помощ е точно това, от което се нуждаем.

Понякога проблемите са толкова специфични дори непознати на нашето обкръжение, че предложената помощ не е достатъчна. Като, че ли се нуждаем от друг вид подкрепа.


Заявете жлание за участие

Предоставям на ваше разположение възможността да се организират Групи за подкрепа.

В тези групи ще имате възможността да изложи своя проблем, да бъдете изслушани от други хора с подобен проблем. Ще можете да споделите своето мнение, опит и решения с други жени в подобна на вашата ситуация.

Ако желаете да се запишете за участие изпратете емейл през формата за контакт и ще ви отговоря.

Група за психологическа подкрепа на жени с репродуктивни проблеми

Групите за подкрепа на жени с репродуктивни проблеми предоставят възможността за сигурна и защитена среда, в която всеки да сподели затрудненията си.

В тези сбирки ще срещнете други жени в подобна на вашата ситуация и ще имате възможността открито да сподеите вашите преживявания преминавайки през различни теми на дискусии, групови игри и занимания.

Не сте сами!