Психологическо консултиране при донорство

Емоционалната подкрепа е изключително важна в случаите на участие на трета страна – донорство!

Асистираната репродукция не е лек път. Смесват се различни фактори яисто биологичните и медицинските с чувства и емоции, с които не е лесно да се справим. Ето защо психологическата подкрепа е важна като част от процеса, свързан с Асистираната репродукция.

Когато е се налага донорство на яйцеклетки или сперматозоиди, тези емоционални фактори добиват още по-големи измерения. Към житейската криза, която изживява двойката се добавят усещания за тъга, загуба и разочарование от това, че бъдещото дете няма да носи същия генетичен материал като родителите си.

Защо е важна психолгическата подкрепа при донорство?

На първо място е важно да отбележим, че когато една двойка започва процедури по Асистирана репродукция, не е залагала (поне в началото), че ще се наложи намесата на трета страна (донор).

Тази нова ситуация се свързва с емоционално напрежение и негативни усещания като яд, гняв, разочарование, тъга, безпомощност…). Всичко това по един или друг начин ни отдалечава от възможността да имаме дете и затруднява лечението (АРТ процедурите).

За мен е важно като психолог подкрепящ двойките с репродуктивни проблеми да ги подкрепям в тази нова ситуация, за да вземат едно добре обмислено и осъзнато решение. Да продължат към следващият етап с приемане и желание и нови надежди!

Препоръчвам Ви да прочетете статията от моя блог “Епигенетика и донорство на яйцеклетки”.


Психологическа подкрепа при донорство на яйцеклети

Преди преминаването към процедура с донорски яйцеклетки е от изключителна важност двойката да е преминала през процес на размисъл и задаване на въпроси.

Напълно нормално е в този момент да изникват най-различни въпроси. Кой е нашият донор? На кой ще прилича детето? Трябва ли да кажа на семейството и приятелите? Кога трябва да кажа на детето? Дали ще мога да го обичам?

Ако и на вас ви предстои донорска процедура или вече сте в процес, свържете се с мен и заедно ще работим да преминете през тази нова за вас ситуация с пълно приемане и желание!

Какво е донорството на яйцеклетки?

Донорството на яйцеклетки е технология при асистираната репродукция, при която една жена (рецепиентка) получава яйцеклетки от друга жена (донор) по медицински причини.

Донорството на яйцеклетки е анонимен и алтруистичен акт.

Основната причина за прибягването към донорско инвитро е, възрастта на жената и качеството на яйцеклетките. След 37 годишна възраст яйчниковия резерв силно намалява.

Други причини са ранно изчерпване на яйчниковият резерв, онкологично забаоляване, генетично заболяване и други.