Сън и яйцеклетки

При кохортно проучване е установено, че нарушения в характеристиките на съня влошават качеството на яйцеклетките

Голямо кохортно проучване на повече от 1200 жени, подложени на ин витро процедури в Китай, установи, че „характеристиките на нездравословен сън“ имат известен неблагоприятен ефект върху резултата чрез намаляване на броя на извлечените яйцеклетки и способността им за оплождане.

Малцина биха могли да твърдят, че връзката между съня и репродуктивната функция не е старателно изследвана. Мета-анализ, докладван миналата година, установи 33 допустими проучвания от началните общо над 1200. (1) Обхванатите теми бяха мъжкото и женското безплодие (параметри на сперматозоидите, функция на яйчниците) и IVF лечение. Въпреки обема на проучванията обаче, не бяха направени никакви окончателни заключения, освен че „сънят може да е оригинален и иновативен параметър, който трябва да се вземе предвид в областта на репродукцията“ и, че предстои да се направи още, за да се разбере как сънят може да бъде „полезна променлива цел“ при управлението на безплодието.

Голямо проспективно кохортно проучване, анализиращо моделите на съня на 1276 жени, преминаващи ин витро процедури в Китай, предполага, че „нездравословните характеристики на съня“ – кратък нощен сън, недостатъчно време за сън, лошо качество на съня и проблеми със заспиването, могат да потиснат количеството на яйцеклетките и техния потенциал за зрялост и оплождане.(2) По-конкретно, жените, които са спали по-малко от седем часа на нощ и са съобщили за проблеми със заспиването, са имали по-малко извлечени яйцеклетки (-11,5%) и с по-ниско качество от тези, които спят от седем до осем часа (референтната продължителност). Освен това, тези, които съобщават за лошо качество на съня, имат 20% по-нисък процент на оплождане от жените, които съобщават за добро качество на съня. А жените с проблеми със заспиването повече от три пъти седмично са имали по-малко налични яйцеклетки и ембриони от тези без проблеми със заспиването.

Любопитно обаче анализът установи, че жените, които спят от девет до десет часа на нощ, имат по-нисък шанс за клинична бременност от тези в рамките на референтната продължителност на съня, отразено в коригирано съотношение на шансовете от 0,65. Освен това силните положителни асоциации между продължителността на съня и степента на оплождане, броя на извлечените яйцеклетки и ембрионите с добро качество и степента на бременност са очевидни само при жени над 30 години или тези с лошо докладвано качество на съня. По този начин се предполага, че ефектът от продължителността на нощния сън при имплантиране и клинична бременност се променя според възрастта. Но за разлика от някои други проучвания, този анализ не открива неблагоприятен ефект от работата на смени върху имплантирането и процента на бременност.

Това обаче беше сложно проучване, в което моделите на съня се самоотчитаха и с множество коварианти, интегрирани в аналитичния модел (възраст, BMI, излагане на дим, консумация на алкохол, протокол за стимулиране, диагностика на безплодие и нива на FSH и AMH на 3-ия ден ). Анализът започна с изходна оценка на субектите при записване, която беше последвана при извличане на яйцеклетки с въпроси относно начина на живот и съня (въз основа на Индекса на качеството на съня в Питсбърг). По този начин самоотчетите за качеството (и количеството) на съня обхващат периода на стимулация на яйчниците и по-късно са свързани с резултатите от IVF, взети от медицински досиета (от първия цикъл на IVF/ICSI). Те включват броя на извлечените яйцеклетки, зрели яйеклетки, оплодени яйцеклетки, ембриони с добро качество на ден 3, имплантация, биохимична бременност и клинична бременност.

Сложността на изследването означава, че е трудно да се направят окончателни заключения, но авторите изглеждат уверени, че „кратката продължителност на съня и нарушенията са свързани с нарушено количество и качество на яйцеклетките“. Те обаче признават, че основните механизми са слабо разбрани, но отбелязват, че „нарушената регулация на часовниковите гени . . . може да причини намален яйчников резерв, абнормнална хормонална чувствителност на тека, нарушено възстановяване на ДНК и евентуално намаляване на качеството на яйцеклетките”. Те също така отбелязват, че нарушеният циркаден ритъм може да намали нивата на мелатонин във фоликуларната течност и да предизвика увреждане на яйцеклетките от оксидативен стрес. Мелатонинът се предлага в някои юрисдикции като лечение с рецепта за краткосрочно безсъние, а на други места се предлага без рецепта като надеждно решение за джетлаг.

Интересното е, че „сезонът“ е един от многото ковариации, включени в модела на изследването заедно с момента за извличането на яйцеклетките, разпределено през пролетта, лятото, есента или зимата. Докато по-голямата част от извличанията (48%) са извършени през лятото, няма подробности за резултатите, засегнати от сезонността. Въпреки това, скорошно ретроспективно проучване, анализиращо повече от 3000 замразени трансфери с извличане на яйцеклетки, извършени в един център в САЩ между 2012 и 2017 г., установи, че пациентите с извличане на яйцеклетки, извършени през летните месеци, имат 45% по-голям шанс за клинична бременност (OR 1,45) и 42% от живородените в сравнение с тези с дати на извличане през зимата.(3) Въпреки това, няма връзка между датата на ембриотрансфера и резултата от лечението, което предполага на авторите „че всякакви сезонни ефекти върху успеха на ин витро оплождането са свързани с яйчниците функция, а не рецептивност на матката“.

Още по темата може да прочетете в поста Епигенетика и донорство на яйцеклетки

Библиография:

Disturbed sleep characteristics found to impair oocyte quality in cohort study. (2022). Recuperado 8 de enero de 2022, de Focus on reproduction website: https://www.focusonreproduction.eu/article/News-in-Reproduction-Sleep

1. Caetano G, Bozinovic I, Dupont C, et al. Impact of sleep on female and male reproductive functions: a
systematic review. Fertil Steril 2021; 115: 715-730.
doi.org/10.1016/j.fertnstert.2020.08.1429
2. Yao Q-Y, Yuan X-Q, Liu C, et al. Associations of sleep characteristics with outcomes of IVF/ICSI treatment: a prospective cohort study. Hum Reprod 2022;
doi.org/10.1093/humrep/deac040
3. Correia KFB, Farland LV, Missmer SA, Racowski C. Fertil Steril 2022; 117: 539-547.
doi.org/10.1016/j.fertnstert.2021.11.014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *