Тревожност

тревожност психолог

Изпитването на тревожност от време на време е нещо нормално. Но има случаи, в които чувството на тревожност е постоянно,  интензивно и е свързано със страхове, които влияят неблагоприиятно на живота ни. В тези случаи е препоръчително да потърсите подкрепата на психолог.

Чувството на тревожност и паниката често повлияват на ежедневието. Често се усещат като състояния трудни за контролиране и се изживяват като реална опасност. Опитите за справяне с тревожността могат да бъдат избягване на места, ситуации, контакти и т.н. Тези състояния на тревожност може да са започнали дори през детството и да продължават в живота ви като възрастен.

Какви са симптомите на тревожност?

Най-общо сигналите и симптомите на тревожност могат да бъдат напрегнатост, раздразнение, неспокойство, чувство на опасност, паника, ускорен пулс,  учестено дишане, потене, треперене,  умора, чувство за слабост, липса на концентрация, проблеми със съня, необходимост да се избягва това, което причинява тревожността, страх.


Консултация с психолог при тревожност

Тревожността е полезна когато човек е изправен пред определена стресова ситуация. Но има случаи, в които преминава определени граници, продължава по продължително време, увеличава интензивността си и представлява пречка за живота, който бихме искали да живеем. В тези случаи е препоръчително да потърсим психологическа подкрепа.

Свържи се с мен и заедно ще намерим правилния за теб път!

Обади се на 0879 584 455 и се консултирай с мен!

Паник атака

Често симптомите на паника атаката са страх, ужас, усещане за неизбежна смърт. Самата паник атака идва изведнъж, непредвидимо и развива своя пик в рамките на 10 минути и по-малко.

В повечето случаи хората, които изживеят един епизод на паническа атака, изживяват и последващи такива епизоди. Паник атаките ограничават ежедневните дейности на хората, които ги изпитват. Често се чувстват блокирани и ръководени от страха да нямат нова паник атака.

Информирай се за възможностите за справяне с паник атаките!